Home

POMACS software voor een efficient beheer van uw binnenhaven

Het gebruik van onze POMACS software geeft u inzicht in de activiteiten en maakt het mogelijk op eenvoudige wijze havengelden te berekenen en factureren. Een juiste vastlegging geeft een optimaal inzicht in het gebruik van uw haven. de procedures doorstaan elke accountantscontrole. Een strikte scheiding van havenkantoor en backoffice is de basis van een gedegen en betrouwbare registratie van bezoekende schepen en juiste facturering. Wanneer u daarnaast van onze dienst POMACS-AIS bent u ook verzekerd van de meest actuele data van schip en exploitant.